Byggetradisjoner

Krans på låven
Kranselag eller mønsåskanne er en gammel tradisjon med fest for bygningsarbeiderne som byggherren kostet når et nybygg var kommet under tak. Bygningsarbeiderne markerte dette med å feste ei pynta liten busk til mønet på nybygget. Dersom byggherren ikke tok på seg å holde kranselag eller gi mønsåkanne, ble busken ofte erstattet med ei opphengt filledokke i arbeidsklær. Når mønsåskanna var overlevert hengte bygningsarbeiderne opp en fletta bjørkekrans, derav navnet kranselag.
Lignende tradisjonar er kjent fra flere land. I Sverige blir skikken kalt taklagsfest. På dansk er den kalt rejsegilde, på engelsk topping out, på fransk bouquet final og på tysk Richtfest.

Advertisements